Gedragsneurologie van het kind

 96.00

* Herziene uitgave – herfst 2020

Gedragsneurologie van het kind. Handboek voor neuropsychologie, neurologie en psychiatrie. €96,00 ISBN 978 90 72008-275

Auteur van deze monografie: Charles Njiokiktjien

Soft cover, 1377 tekstbladzijden, 5158 referenties (ook als pdf op bookshop.suyi.nl), Register ook als pdf op bookshop.suyi.nl)

Free Shipping Worldwide

Description

Gedragsneurologie van het kind
Handboek voor Ontwikkelingsneurologie, Neuropsychatrie & Neuropsychologie

Gedragsneurologie: voor wie en waarover? Dit boek is geschreven voor beroepsbeoefenaren die met kinderen werken: psychiaters, neurologen, neuropsychologen, jeugdartsen, kinderartsen, revalidatieartsen en paramedische behandelaars. De auteur laat zien wat de huidige gedragsneurologische benadering aan hen te bieden heeft. Daarbij zijn ontwikkelingsstoornissen in sociaal gedrag, aandacht, leren, spreken en handelen het uitgangspunt. Met dit handboek doet de schrijver een poging een coherente kijk op de relatie tussen omgeving, hersenen, gedrag en leren in de ontwikkeling dichter te brengen bij hen die te maken hebben met de diagnostiek en de behandeling. De beroepsbeoefenaar die behoefte heeft aan actuele kennis over de hersen-gedrags-omgevingsrelatie in een praktische klinische context kan hier veel waardevolle informatie vinden. Meer dan veertig jaar ervaring heeft de auteur tot de conclusie gebracht dat ontwikkelingsneurologische en neuropsychologische uitgangspunten onontbeerlijk zijn voor het klinisch denken bij diagnostiek en behandeling.

Charles Njiokiktjien is na zijn opleiding aan de UvA gespecialiseerd tot neuroloog-psychiater en in 1972 gepromoveerd op de evenwichtsfysiologie bij dr. Jean Bernard Baron† (CNRS) te Parijs. Hij werkte in de ontwikkelingsneurologie bij prof. Heinz Prechtl† en prof. Bert Touwen te Groningen, in de neuropsychiatrie van het kind bij prof. Frits Grewel† te Amsterdam en in de kinderneurologie bij prof. Jakobus Willemse† te Utrecht.
De auteur heeft de kinderafasiologie bestudeerd bij prof. Isabelle Rapin† te New York. Vanaf 1989 heeft hij samengewerkt met prof. Deborah Farber en medewerkers van het Instituut voor Ontwikkelingsfysiologie te Moskou. Met hen heeft hij gepubliceerd evenals met de neuropediater prof. Claudine Amiel-Tison in Parijs.
De auteur heeft workshops en lezingen gegeven in vrijwel alle landen van Europa, Rusland, Turkije, Japan, Indonesië, de VS en Canada. Hij was consulent in de kinderpsychiatrie aan het Pedologisch Instituut te Amsterdam en Triversum te Alkmaar en lid van het behandelteam van de Stichting Dysphatische Ontwikkeling te Amsterdam, waar hij geïnspireerd werd door de coördinator en kinderpsychiater, Xavier Tan†.
Publicaties: zie www.suyi.nl.

Inhoud

Inleiding van het vakgebied
1 Wat is klinische gedragsneurologie?
2 Leerstoornissen en neurologie
3 Gedragsstoornissen en neurologie

De hersen-gedragsrelatie
4 Functionele neuroanatomie van het gedrag
5 Prenatale en vroeg postnatale neurale ontwikkeling
6 Aard en diversiteit van ontwikkelingsprocessen
7 De normale psychomotorische ontwikkeling

Het onderzoek: uitvoering en interpretatie
8 Klinisch denken in de neuropsychiatrie
9 Verwijzing en behandeling: indicaties en procedures
10 Anamnese en kinderneurologisch onderzoek
11 Lichaamscognitief onderzoek en screening
12 Aanwijzingen voor een cerebrale functiestoornis
13 Indicaties voor hulponderzoek
14 Neuropsychologische aspecten van de diagnostiek Etiologie en pathogenese
15 Pre- en perinatale oorzaken van ontwikkelingsstoornissen
16 Stoornissen in neurulatie, proliferatie, migratie en gyrering
17 Corpus callosum: afwijkingen in aanleg en vorm
18 Stoornissen in de myelogenese en witte-stofbeschadiging
19 Stoornissen in de synaptogenese
20 Gevolgen van perinatale hypoxisch-ischemische beschadiging
21 Gevolgen van prematuriteit en dysmaturiteit en laag geboortegewicht
22 Beschadiging van één hersenhelft: een model voor interhemisferische plasticiteit
23 Gevolgen van schedeltrauma’s
24 De gevolgen van postnatale hersenbeschadiging
25 Epilepsie, gedrag en leren
26 Cerebrale organiciteit: modellen van gestoorde ontwikkeling
27 Hersenhelftspecialisatie en lateraliteit: ontwikkeling en stoornissen
28 Partiële defecten, begaafdheden en intelligentie
29 Functies en stoornissen van de rechterhersenhelft
30 Functies en stoornissen van de linkerhersenhelft
31 Functies van het corpus callosum en interhemisferische disconnectie in de ontwikkeling
32 Functies en stoornissen van de frontale gebieden
33 Functies en stoornissen van de temporale gebieden
34 Functies en stoornissen van de occipitopariëtale gebieden
35 Ontwikkeling van aandacht, geheugen en tijdsbegrip
36 Functies en stoornissen van het cerebellum

Symptomen en syndromen in de neuropsychiatrie
37 Auditieve en visuele geheugenstoornissen en chronagnosie
38 Aandachtsstoornissen: klinisch kader en behandeling
39 Dyspraxieën en andere motorische stoornissen
40 Dysfatische ontwikkeling en andere spraak-taalstoornissen
41 Dyslexieën en dyscalculieën
42 Autisme: een spectrum van contactstoornissen
43 Specifieke neuropsychiatrische symptomen en syndromen
44 Gedragsfenotypen van bekende dysmorfiesyndromen
45 Psychomotorische retardatie of regressie?

 

 

Suyi Bookshop